Mẫu Báo cáo tài chính hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 13: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp dịch vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                                                    Số fax:

Người liên hệ:

 

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM…

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

STTChỉ tiêuĐơn vị tínhKế hoạchThực hiện% thực hiện/
kế hoạch
1Doanh thu hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiđồng   
 Trong đó: Tiền dịch vụđồng   
2Chi phí cho hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiđồng   
 Trong đó:đồng   
2.1Chi cho bộ máyđồng   
2.2Chi cho lao động về nước trước thời hạn (nếu có)đồng   
 – Hoàn trả tiền dịch vụđồng   
 – Hoàn trả tiền môi giới (trường hợp không đòi được của môi giới)đồng   
 – Hỗ trợ khácđồng   
2.3Đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nướcđồng   
 – Số phải nộpđồng   
 – Số đã nộpđồng   
 – Số còn phải nộp (hoặc thừa chuyển quý, năm sau)đồng   
3Thu nhập trước thuế của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiđồng   
4Các khoản phải nộp ngân sách Nhà nướcđồng   
 – Thuế thu nhập doanh nghiệpđồng   
 – Khác (tiền nộp phạt…)đồng   
5Lợi nhuận hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiđồng   
6Thu nộp đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao độngđồng   
 – Số phải thuđồng   
 – Số đã thuđồng   
 – Số đã nộpđồng   
 – Số còn phải nộp (hoặc thừa chuyển quý, năm sau)đồng   

 

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

……, ngày… tháng… năm…..
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191