Mẫu Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Mẫu Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B05-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm …

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊUThuyết minhSố dư đầu nămSố tăng/giảmSố dư cuối năm
Năm trướcNăm nayNăm trướcNăm nayNăm trướcNăm nay
TăngGiảmTăngGiảm
AB12345678
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

……………

         
2. Thặng dư vốn cổ phần

 

……………..

         
3. Vốn khác của chủ sở hữu

 

……………..

         
4. Cổ phiếu quỹ (*)

 

……………

         
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

………………

         
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

……………

         
7. Quỹ đầu tư phát triển

 

……………..

         
8. Quỹ dự phòng tài chính

 

………………

         
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

 

……………..

         
10. Lợi nhuận chưa phân phối

 

………………..

VIII        
Cộng         

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm: …………………

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191