Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Định kỳ 6 tháng một lần và khi hoàn thành công trình)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam)  

PHỤ LỤC SỐ 6

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Định kỳ 6 tháng một lần và khi hoàn thành công trình)

 1. Tên Công ty:

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam

Số điện thoại: Fax: E.mail:

Số tài khoản tại Việt Nam:

Tại Ngân hàng:

Số Giấy phép thầu: ngày:

Cơ quan cấp giấy phép thầu:

Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam: Chức vụ:

 1. Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư:
 2. Số hợp đồng: ngày ký:
 3. Nội dung chính công việc nhận thầu:
 4. Giá trị hợp đồng:

Tổng số giá trị hợp đồng:

Trong đó: + Giá trị tư vấn (thiết kế, quản lý xây dựng, giám sát….):

 • Giá trị cung cấp vật tư trang thiết bị:

 • Giá trị thầu xây dựng:

 • Giá trị thầu lắp đặt (M, E, A, V, C…):

 1. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Từ:……………. đến……………………..
 2. Tình hình thực hiện đến thời điểm báo cáo: trình bầy bằng lời và biểu đồ.

III. Hợp đồng đã ký với các thầu phụ

 1. Hợp đồng thầu phụ thứ nhất: ký với công ty……………………………….

1.1. Số hợp đồng: ngày ký:

1.2. Nội dung chính công việc giao thầu phụ:

1.3. Giá trị hợp đồng:

 1. Hợp đồng thầu phụ thứ….: (tương tự như trên)

3…………………v.v

 1. Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế:
 2. Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế:
 3. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán:
 4. Đã thực hiện nộp thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế của cơ quan thuế kèm theo)………………………….
 5. Những vấn đề khác cần trình bày về thành tích hoặc kiến nghị giúp đỡ của Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng.

…….. ,ngày………… tháng……… năm……..
Người đại diện có thẩm quyền ký
Đóng dấu nếu có

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191