Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động

Mẫu số 12: Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động
Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và xã hội……..

Số………../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…. tháng….. năm…..

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải năm….

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

STTChỉ tiêuĐơn vị tínhTổng số đơn vịTrong đó
Đơn vị 100% vốn nhà nướcĐơn vị có vốn đầu tư nước ngoài
IIIIIIIVVVI
1Tổng số đơn vị tính đến thời điểm báo cáoĐơn vị   
2
3
Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ nhất.
Trong đó:
Số đơn vị đã thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động.
Chia ra:
– Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật.
– Số đơn vị xây dựng nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật cần hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.
Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ hai trở lên do chưa phù hợp với thực tế sản xuất – kinh doanh hoặc có điều khoản trái pháp luật.
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
   
4Tổng số người dã xử lý kỷ luật theo hình thức sa thảingười   
  1. Những vướng mắc về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Giám đốc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

  • Như trên,
  • Lưu Văn phòng.

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191