Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN (V/v góp vốn kinh doanh)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN

(V/v góp vốn kinh doanh)

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………………………………………………………………..
  3. Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Cử người quản lý phần vốn góp: ……………………………………………………………………………………………………….
  5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………………………………………………….
  6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………………………………………………………………………….

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

 

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191