Mẫu Sổ đăng ký cổ đông

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  ………………

———————-

Số:         /TB-…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số ……….ngày ………..tháng …….. năm ………….và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

   

 • Căn cứ Điều lệ công ty ……………..

 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp ngày …………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

 1. Vốn điều lệ: …………………VNĐ ( Bằng chữ: ……… đồng Việt Nam )

Tổng số cổ phần: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

 • Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

   

 • Cổ phần chào bán: …………. cổ phần

Loại cổ phần:

 • Cổ phần phổ thông: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

   

 • Cổ phần ưu đãi: ……………….cổ phần

 1. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông:
STTHọ và tênSố CMNDQuốc tịchHộ khẩu thường trúSố cổ phầnLoại cổ phầnNgày mua cổ phần
 

 

1

       
 

 

2

 

 

3

       

 

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

TM CÔNG TY CỔ PHẦN……………

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191