Mẫu Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

Mẫu số 06/ĐK: DANH SÁCH CÔNG KHAI Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)


……………………………

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 06/ĐK
 Số:         /DSTB-  —————-  

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại xã: …………………………., huyện: …………………………, tỉnh: ……………………..

 

Số

TT

Tên người sửdụng đất, địa chỉ đăng ký thường trúTờ bản đồ sốThửa đất sốDiện tích (m2)Mục đích sử dụngThời điểm      bắt đầu sử dụng đấtNguồn gốc sử dụng đấtLý do không đủ điều kiện
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày kể từ ngày…/…/…, đến ngày…/…/…

Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Người có khiếu nại thì gửi đơn khiếu nại đến: ………………………………..……………………

Những khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết ./.

Xác nhận của đại diện người sử dụng đất về việc công khai danh sách trong thời gian nói trên

(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)

………., ngày …  tháng … năm …

Thủ trưởng cơ quan lập danh sách

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191