Mẫu Danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Mẫu Danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Phụ lục số 02: MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 02

MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 
  

 

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: . . .)

Thời gian khoá học từ ngày …. tháng….năm …. đến ngày …. tháng …. năm….

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: …… ngày….. tháng …. năm ……)

Số

 

TT

Chuyên đềSố giờHọ và tên

 

Giảng viên

Học hàm,học vịChức

 

vụ

Đơn vị

 

công tác

Số năm công

 

tác thực tế

12345678
01

 

 

 

02

 

 

Kinh tế vĩ mô

 

16Trần Văn BPGS.TSTrưởng bộ môn ĐH KTQD18 năm

………..,ngày ….. tháng …. năm …….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ  tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191