Mẫu Danh sách học viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Mẫu Danh sách học viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Phụ lục số 01: MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 01

MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

——————-

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH HỌC VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: …. )

Thời gian khoá học từ ngày … tháng… năm … đến ngày …. tháng .. năm…

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: ….. ngày…. tháng ….năm ……)

Số

 

TT

Họ và tênNăm sinhNơi sinhChức vụ,

 

đơn vị công tác

Bằng cấpNgành

 

đào tạo

Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kiểm toán
NamNữ
123456789
01

 

 

 

02

 

 

Nguyễn Văn A

 

1975 Hà NộiKế toán tổng hợp Công ty xây dựng số 1

 

 

Đại họcTài chính kế toán

 

 

5 năm
  • Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị.

                                                                        ……..,ngày ….. tháng …. năm …….

                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                  (Ký, họ  tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191