Mẫu Giấy báo đề nghị kiểm tra Công trình xây dựng hoàn thành

Mẫu Giấy báo đề nghị kiểm tra Công trình xây dựng hoàn thành

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH [1]

Kính gửi:………………………………………………………………………. [2]

 

Tôi tên:………………………………………………………………Sinh năm:…………………………

Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số:……………………………đường

phường (xã):……………………quận (huyện):.

được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng
số: ………….ngày……..tháng……..năm……..do ……………………………..….2.cấp.

  • Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công:
  • Đơn vị thi công:

đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày

Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

 

…………, ngày……….tháng…….năm …….
Chủ đầu tư
(ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: /2004/QĐ-UB ngày/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191