Mẫu Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề

MẪU SỐ 3: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

MẪU SỐ 3: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
______________________________________________
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________
CERTIFICATE OF VOCATIONAL TRAINING
ACCREDITATION
_________________________
 GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
_________________________
MINISTER OF LABOUR – WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
RECOGNIZES CÔNG NHẬN
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
has met the required vocational training accreditation, according to Decision No. …………./QD-LDTBXH dated ………………..of the Minister of Labour – War Invalids and Social Affairs. đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề, theo Quyết định số ………./QĐ-LĐTBXH ngày ……………… của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Date of issue: ……………………………………………………… Ngày cấp: ……………………………………………………………
Date of expiry: ……………………………………………………. Có giá trị đến: ………………………………………………………
 Ha Noi, ………………………………………………  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …..
 Minister of Labour – War Invalids and Social Affairs  BỘ TRƯỞNG
     
Registration No.: ………………….. Số đăng ký: …………………..

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191