Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Phụ lục số 1: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN

 

 

[01] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………….

               [02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………..

               [04] Mã số thuế:

 

[05] Số thuế TNDN của quý …..năm 2013 được gia hạn :…………………………………………………..

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………

[06] Thời gian được gia hạn: ……………………………………………………………………………………….

[07] Trường hợp được gia hạn:

q  Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

q  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q  Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………………….

Chứng chỉ hành nghề số:…………

    Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191