Mẫu Giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phụ lục 02: MẪU GIẤY TỜ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ MẪU SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

Phụ lục 02: 

MẪU GIẤY TỜ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ MẪU SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

 

STTKý hiệuTên tài liệu
IMẫu giấy tờ sử dụng trong thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
1Mẫu số 01/ĐK-GCNĐơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2Mẫu số 02/ĐK-GCNĐơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3Mẫu số 03/ĐK-GCNĐơn đề nghị đăng ký biến động
4Mẫu số 04/ĐK-GCNDanh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
5Mẫu số 05/ĐK-GCNDanh sách các thửa đất nông nghiệp đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận
6Mẫu số 06/ĐK-GCNDanh sách nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng một thửa đất
7Mẫu số 07/ĐK-GCNPhiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
8Mẫu số 08/ĐK-GCNSổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
9Mẫu số 09/ĐK-GCNDanh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam
IIMẫu sử dụng trong quản lý, phát hành Giấy chứng nhận
10Mẫu số 10/ĐK-GCNSổ theo dõi việc phát hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
11Mẫu số 11/ĐK-GCNBáo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191