Mẫu Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Mẫu Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Phụ lục số 02: KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Bộ…(UBND tỉnh, thành phố)   Phụ lục số 02 
Số…
 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày  01 tháng  12  năm 2011 của Bộ Tài chính)
Mã chương:
SttNội dungĐịa điểm
xây dựng
Địa điểm
mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)
Mã số dự án đầu tưMã ngành kinh tế (loại, khoản)Năng lực thiết kếThời gian
khởi công và hoàn thành
Quyết định đầu tư dự án
(điều chỉnh nếu có)
Kế hoạch vốn NSTW trung hạn 3 năm (nếu được giao)Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trướcKế hoạch
vốn đầu tư năm …
Số vốn
đã thực hiện từ đầu năm đến nay
Kế hoạch điều chỉnh
vốn đầu tư năm …
Ghi chú
Số, ngày, tháng, nămTổng mức
vốn đầu tư
Tổng sốTrong đó: phần vốn NSNNTổng sốTrong đó: thu hồi vốn đã ứng trướcTổng sốTrong đó: thu hồi vốn đã ứng trước
12345678910111213141516171819
Tổng số
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
IVốn chuẩn bị đầu tư
 Ngành ….
1Dự án . . .
IIVốn thực hiện dự án
1 Ngành  . . .
1.1Dự án nhóm A
Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
1.2Dự án nhóm B
1Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
1.3Dự án nhóm C
1Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
 
  
Ghi chú:

…, ngày… tháng….năm 20…

               + Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.

Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

               + Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước       
               + Cột 14  phản ánh số vốn đã được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)       
               + Cột 17  phản ánh số vốn điều chỉnh trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)       
Nơi nhận:
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ Tài chính;
– Cơ quan Tài chính;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191