Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao

Mẫu số 06-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Dành cơ quan thuế ghi

 

FOR TAX OFFICE ONLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:

Form No:

06-ĐK-TCT

 
 

 

Ngày nhận tờ khai:

 

Date of receive

      

 

 
  
   DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 

Use for diplomatic, consulate, international organization

 
 

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 
 
          

 

  
       

 

1. Tên cơ quan đại diện

 

Name of Mission

 

 

 

 

2. Trụ sở tại Việt Nam

 

Address in Vietnam

   
2a. Số nhà, đường phố, thôn  xóm:

 

Number, Street name

 

  
   
2b. Phường/ xã:

 

Ward

  
   
2c. Quận/ Huyện:

 

District

  
  
2d. Tỉnh/ Thành phố:

 

Province/ City

  
2e. Điện thoại:                                      Fax:

 

Tel

  
 

 

3. Đăng ký xuất nhập khẩu: 4. Tài liệu kèm theo: (Attachments)
                 Có                                      Không

 

Yes                                     No

  

 

Trưởng cơ quan đại diện hoặc Phó trưởng cơ quan đại diện

 

Head or Deputy Head of Mission

Ngày……/……/…….

 

Date ……/……/…….

 

Chữ ký

Signature

 

 

 

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miến trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm

Ha Noi, Date     Month      Year

Vụ trưởng Vụ lễ tân

Director of Protocol Department

 

 

 

 

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:                                              Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./………….

for tax office onlyNgười kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)
Nơi đăng ký nộp thuế:  
   

 

Mục lục ngân sách: Cấp Chương Loại  Khoản  
          

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191