Mẫu Tờ khai đăng ký thuế nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 04.1-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)


Dành cơ quan thuế ghi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số:04.1-ĐK-TCT 
Ngày nhận tờ khai:
      
 
  
   DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 
  

 

MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ

 

 

Dành cho cơ quan thuế ghi

 

 
          
  
  
       

 

1. Tên bên nộp thuế thay ký hợp đồng
 

 

2. Mã số thuế của bên nộp thuế thay (nếu có)

 

3. Địa chỉ trụ sở 4. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế
3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm: 4a. Số nhà, đường phố, thôn,  xóm:
3b. Phường/xã 4b. Phường/xã
3c. Quận/ Huyện: 4c. Quận/ Huyện:
3d. Tỉnh/ Thành phố: 4d. Tỉnh/ Thành phố:
3e. Điện thoại:                                  /Fax:Email: 4e. Điện thoại:                                  /Fax:Email:

 

5. Đăng ký xuất nhập khẩu
                                              Có                                   Không

 

 

6. Các loại thuế bên bên nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay Nhà thầu, Nhà thầu phụ

 

 Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp Môn bài
 Tiền thuê đất Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân Khác    

 

7. Thông tin về người phụ trách của bên bên nộp thuế thay
7a. Tên:7b. Địa chỉ
7c. Điện thoại/ Fax:7d. Email:

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)
Chức vụ:
Ngày… /… /……Chữ ký (đóng dấu)

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

 

Mục lục ngân sách:Cấp Chương Loại  Khoản Mã ngành nghề kinh doanh chính 
         
Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng Khấu trừ Trực tiếp trên GTGT Trực tiếp trên doanh số Khoán Không phải nộp thuế GTGT

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……
Nơi đăng ký nộp thuế Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)
Khu vực kinh tế: 
 Kinh tế nhà nước Kinh tế tư nhânKinh tế tập thể 
 Kinh tế có vốn ĐTNN Kinh tế cá thể  

 

 

 

 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04.1-ĐK-TCT
1. Tên bên Việt Nam ký hợp đồng: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài.2. Mã số thuế của bên Việt Nam (nếu có):  Ghi rõ mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (nếu có)3. Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số Fax.4. Địa chỉ nhận thông báo  của cơ quan thuế: Nếu có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi đúng địa chỉ trụ sở.5. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh dấu “Không”6. Các loại thuế bên Việt Nam có trách nhiệm nộp thay nhà thầu, nhà thầu phụ: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế phải nộp thay Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.7. Thông tin về người phụ trách của bên Việt Nam: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, Email của người phụ trách bên Việt Nam.Người ký vào Tờ khai đăng ký thuế là người là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Việt Nam nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191