Mẫu Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử

Mẫu số 1: TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Mẫu số 1

 

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

 1. Tên cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử:
 2. Tên báo chí điện tử (nêu rõ tên gọi cụ thể báo chí điện tử hoặc tạp chí điện tử):
 3. Tôn chỉ, mục đích, nội dung thông tin của báo chí điện tử:
 4. Đối tượng phục vụ:
 5. Trang chủ:
 • Ngôn ngữ thể hiện:

 • Tên các chuyên mục:

 • Các thông tin tiện ích:

 • Các thông tin thu phí:

 1. Các chuyên trang:
 • Nội dung chủ yếu:

 • Ngôn ngữ thể hiện:

 • Các chuyên mục:

 • Các thông tin tiện ích:

 • Các thông tin thu phí:

 1. Nguồn tin:
 2. Số trang chủ:
 3. Định kỳ cập nhật thông tin :
 4. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối internet:
 5. IP máy chủ lưu giữ thông tin:
 6. Trụ sở:

Điện thoại:                                               Fax:

Email:

 1. Các tên miền:
 • Tên miền trang chủ:

 • Tên miền chuyên trang (nếu có):

 1. Tổ chức nhân sự (hiện có hoặc dự kiến):
 • Tổng biên chế:

 • Số lượng biên tập viên, phóng viên:

 • Tổng biên tập:

 • Phó tổng biên tập:

 1. Kinh phí hoạt động:
 • Tổng kinh phí được cấp ban đầu:

 • Nơi cấp:

Cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; các quy định pháp luật liên quan và những quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

 

Nơi nhận:

– Bộ TTTT;

– Sở TTTT địa phương;

– Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191