Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Phụ lục số 03: TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (áp dụng đối với xe ô tô)
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Phụ lục số 03

 

Mẫu số 01/TKNP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————-

 

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe ô tô)

Kỳ tính phí:  ……..

 

Người nộp phí:………………………………………………………………………….

Mã số thuế/Số CMND:………………………………………………………………

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………

Quận/huyện: ………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

Điện thoại: …………………  Fax: ……………… Email: ………………

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT Phương tiện chịu phí Biển số xe thời gian nộp phí Số phí phải nộp
(1) (2) (3) (4)
1 ………………………………….
2 ………………………………….
  Tổng số phí phải nộp:      

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                       Ngày……… tháng……….. năm……….

Người nộp phí

                     

đóng dấu (nếu có), ký và ghi rõ họ tên

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191