Mẫu Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

PHỤ LỤC SỐ 02b: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 02b

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BỘ TÀI CHÍNH

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỘI ĐỒNG THI

KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC

 

Ảnh màu

(3×4)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

KIỂM TOÁN VIÊN NĂM…..

 

  1. Họ và tên (chữ in hoa):………………………………SBD:…………………..
  2. Số điện thoại…………………………………email……………………………………………
  3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………… Nam (Nữ):………….
  4. Quê quán:………………………………………………………..…………….
  5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp: Đại học: …………………………. Chuyên ngành ……………….Năm ……..

Đại học: …………………………..Chuyên ngành ………………Năm ………

Học vị (kê khai học vị cao nhất): …………………………. Năm:…………….

Học hàm: …………………………………………………………….Năm ……..

  1. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán):
Từ tháng……/…

đến tháng…/…

Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việcBộ phận làm việcChức danh, công việcSố tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán
     
     
     
     
     
Tổng cộng

 

xxx
  1. Đăng ký dự thi:

(1) Lần đầu                               (2) Năm thứ 2                               (3) Năm thứ 3

(4) Có Chứng chỉ hành nghề kế toán, thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ KTV

  1. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau:
 

Môn thi

Đăng ký dự thi kỳ thi năm…Điểm các môn thi đã dự thiGhi chú
Năm ….Năm…..
1. Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
5. Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
7. Ngoại ngữ:
– Tiếng Anh
– Tiếng Nga
– Tiếng Pháp
– Tiếng Trung
– Tiếng Đức

 

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú                      

Ngày … tháng … năm ….

Người đăng ký dự thi

(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191