Mẫu Phiếu điều chỉnh

Mẫu số: C02-TS: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Bộ phận:…….               Mẫu số: C02-TS

Số:………..

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

 

– Bộ phận đề nghị:……………..

– Bộ phận điều chỉnh:………………………..

– Nội dung đề nghị điều chỉnh:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

– Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

                                              …., ngày …… tháng …… năm ….

Lãnh đạo duyệt

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ phận:….                   Mẫu số: C02-TS

Số:………..

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

 

– Bộ phận đề nghị:……………..

– Bộ phận điều chỉnh:………………………….

– Nội dung đề nghị điều chỉnh:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

– Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

                                              ….., ngày …… tháng …… năm ….

Lãnh đạo duyệt

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn lập Phiếu điều chỉnh (Mẫu số C02-TS).

  1. Mục đích: để điều chỉnh các số liệu về thu BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng … do các bộ phận thuộc cơ quan BHXH ghi chép, cập nhật không đúng với hồ sơ gốc.
  2. Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.
  3. Thời gian lập: khi có phát sinh.
  4. Căn cứ lập:
  • Biên bản làm việc hoặc văn bản giải trình liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương hoặc số tiền đã thu và số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, đơn vị sử dụng lao động.
  • Công văn của đơn vị đề nghị thoái thu hoặc điều chỉnh số liệu.

đ. Phương pháp lập: bộ phận đề nghị ghi nội dung đề nghị điều chỉnh và các hồ sơ gửi kèm điều chỉnh gửi bộ phận điều chỉnh thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191