Yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng

Mẫu Yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 ———o0o———

 

YÊU CẦU QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

–       Căn cứ Hợp đồng ………………………………………………………………, ngày ….. tháng ….. năm ………….. giữa …………………………….. và Công ty …………………………………………………….;

–       Căn cứ Bản cam kết ngày ….. tháng ….. năm …………..

 

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2016, tôi là:

ÔNG/BÀ: ……………………………………………….

  • Số CMND       :………………………..   Ngày cấp: ………………..    Nơi cấp: ………………………..

  • Địa chỉ            :………………………………………………………………………………………………

  • Điện thoại       :………………………………………..

 

Yêu cầu Công ty:

CÔNG TY ………………………………………………………………

  • Địa chỉ            : ………………………………………………………………

  • Mã số thuế      : ………………………………………………………………

  • Người đại diện: ………………………………………………………………                                               Chức vụ: Tổng Giám đốc

 

Thực hiện quyết toán và thanh lý Hợp đồng góp vốn ký ngày ….. tháng ….. năm ………….. với các nội dung sau:

1/ Công ty đã không thực hiện được các công việc thoả thuận trong hợp đồng góp vốn ký với tôi;

2/ Tôi yêu cầu được quyết toán và thanh toán:

  • Tổng số tiền:……………………………………VNĐ

(Viết bằng chữ: …………………………………………………………………………. đồng).

3/ Hợp đồng góp vốn giữa tôi và Công ty ……………………………………………………………… sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Công ty ………………………………………………………………thanh toán toàn bộ số tiền trên bằng tiền mặt cho tôi.

 

Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện theo trình tự thủ tục pháp luật quy định, ưu tiên tôn trọng thỏa thuận giữa các bên, không tiến hành các hoạt động có thể xâm hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các bên, nếu trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết./.

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191