Văn bản Báo cáo dự án đầu tư

Báo cáo dự án đầu tư : Văn bản được sử dụng để thông báo tới cơ quan thẩm quyền về tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Mẫu Văn bản Báo cáo dự án đầu tư


CÔNG TY …..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ ….

Kính gửi  : – Sở KH&ĐT ….

Nhà đầu tư gồm các cá nhân sau đây :

  • CÔNG TY ……

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

  • ÔNG : …..

Ngày sinh : ………………… Quốc tịch : ………

CMND số : ………………… Nơi cấp : ……….. Ngày cấp : ………

Địa chỉ thường trú : …………

Chỗ ở hiện tại : ………..

  • ÔNG : …..

Ngày sinh : ………………… Quốc tịch : ………

CMND số : ………………… Nơi cấp : ……….. Ngày cấp : ………

Địa chỉ thường trú : …………

Chỗ ở hiện tại : ………..

Nội dung báo cáo :

Tình hình hoạt động dự án ….

Vấn đề vốn :

Loại vốnĐơn vị tính ( nghìn đồng )Thực hiện
Vốn điều lệ Đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ đã được góp đủ bằng tiền mặt
Vốn đầu tư + Vốn góp : ……

 

+ Vốn vay để thực hiện dự án : ….

+ Máy móc , thiết bị : ….

Vấn đề lao động :

  • Số lượng cần tuyển :
  • Hoạt động tuyển dụng lao động :

+ …

+ …

+ …

Tiến độ thực hiện :

Dự án đã được triển khai đi vào hoạt động .

 Nhà đầu tư cam kết :

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp , chính xác , trung thực của nội dung báo cáo này .

 

Nơi nhận :

 

–         Sở KH&ĐT …..

–         Lưu : VP CT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY …

GIÁM ĐỐC

( Ký tên , đóng dấu )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191