Mẫu Báo cáo giao dịch liên kết

Báo cáo giao dịch liên kết : văn bản được sử dụng để báo cáo chống chuyển giá cho năm tài chính

Mẫu Báo cáo giao dịch liên kết


CÔNG TY …..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT

PHẦN 1: TÓM TẮT NỘI DUNG

 1. Mục tiêu của Hồ sơ: Phân tích các giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
  2. Thông tin cơ bản: Về các giao dịch liên kếtcủa Công ty phát sinh trong năm.
  3. Phân tích chức năng:
  4. Lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường phù hợp nhất:
  5. Kết luận: Công ty đã ghi nhận theo giá thị trường cho các giao dịch liên kết phát trong trong năm tài chính.

PHẦN 2: KHÁI QUÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG:

 1. Cơ sở pháp lý của Việt Nam về xác định giá thị trường
  2. Hướng dẫn xác định giá thị trường của OECD

PHẦN 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

 1. Công ty …….
 2. Công ty …..
 3. Công ty ….

PHẦN 4: PHÂN TÍCH NGÀNH

 1. Tổng quan về ngành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên toàn cầu
 2. Tổng quan ngành sản xuất kinh doanh trên thị trường Châu Á-Thái Bình Dương

PHẦN 5: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

 1. Giới thiệu
 2. Phân tích chức năng của Công ty … trong các Giao dịch được xem xét
 3. Tài sản được sử dụng bởi Công ty …
 4.  Rủi ro

PHẦN 6: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

PHẦN 7: PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

 1. Giới thiệu
 2. Đặc điểm của ….

PHẦN 8: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 1. Chọn phương pháp so sánh lợi nhuận là phương pháp xác địnhgiao dịch liên kếtphù hợp nhất
 2.  Lựa chọn tỷ suất sinh lời (“PLI”)
 3.  Loại bỏ các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khác

PHẦN 9: PHÂN TÍCH KINH TẾ

 1. Quy trình tìm kiếm
 2. Đánh giá các công ty tương đương có khả năng so sánh
 3. Đánh giá thêm thông tin qua mạng Internet
 4. Phân tích tài chính và kết quả
 5. Kết luận

PHỤ LỤC A – ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐƯỢC CHỌN

PHỤ LỤC B – DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐƯỢC CHỌN

PHỤ LỤC C – BIỂU ĐỒ LOẠI TRỪ

 

….….., ngày ……tháng……năm …..

GIÁM ĐỐC

(Ký tên , đóng dấu)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191