Bản Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là văn bản của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên nhằm thực hiện công việc thông báo, trình bày về kết quả kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của tổ chức đó, cụ thể như sau:

Mẫu bản Báo cáo kết quả kinh doanh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tên đơn vị thực hiện
báo cáo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..

….., ngày … tháng … năm …..

 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh số…/KH-…;

Căn cứ Báo cáo tài chính quý…năm…;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Báo cáo….)

Phòng Tài chính- Kế toán báo cáo về kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

Về tổng doanh thu

………………………………………

Về tỷ lệ doanh thu

………………………………………

Về những măt hạn chế, chưa khắc phục được

………………………………………

Đề xuất, kiến nghị

………………………………………

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT; VP

TM.ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191