Biên bản bàn giao sổ sách tài chính

Biên bản bàn giao sổ sách tài chính là văn bản do các chủ thể có liên quan tiến hành xác lập nhằm ghi nhận lại nội dung bàn giao liên quan đến sổ sách tài chính của cơ quan, tổ chức,….trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản bàn giao sổ sách tài chính cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao sổ sách tài chính


CƠ QUAN
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO SỔ SÁCH TÀI CHÍNH

( V/v bàn giao sổ sách tài chính năm …)

Căn cứ vào Quyết định số:…./QĐ-………………………………………………………… ;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: ( Bên A)

Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:………………………………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: ( Bên B)

Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:……………………………………..

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Theo quyết định số:…/QĐ-….. về việc thay đổi vị trí nội bộ trong công ty……., Bên A tiến hành bàn giao sổ sách tài chính cho bên B gồm các nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm bàn giao

Thời gian bàn giao vào lúc:………h, ngày….tháng…..năm ………….

2.Nội dung bàn giao

Bên A tiến hành bàn giao cho bên B các loại sổ sách sau:

Bên B có mặt đúng giờ tại địa điểm và đã nhận bàn giao trên thực tế. Hai bên trực tiếp có trách nhiệm đối với biên bản bàn giao này sau khi các bên ký xác thực.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191