Biên bản bàn giao văn thư

Biên bản bàn giao văn thư là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành giao, nhận văn thư theo quy định của cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.  Dưới đây là mẫu văn bản bàn giao văn thư cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao văn thư

CƠ QUAN
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO VĂN THƯ

( V/v bàn giao văn thư )

Căn cứ vào Quyết định số:…/QĐ-…. …………………………………. ;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: ( Bên A)

Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:……………………………………….

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: ( Bên B)

Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:……………………………………….

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao văn thư….. cho bên B tại địa điểm: ……………………………..

1.Lý do bàn giao

Bên A thực hiện việc điều chuyển công tác theo quyết định của cơ quan và bên B sẽ thay thế vị trí của bên A hiện tại.

2.Nội dung bàn giao

Bên A tiến hành bàn giao cho bên B các loại giấy tờ và công việc văn thư như sau:

Bên B đã có mặt cùng với bên A và nhận bàn giao đúng, đầy đủ công việc trên thực tế. Hai bên trực tiếp chịu trách nhiệm đối với biên bản bàn giao này.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191