Biên bản ghi nhận sự cố thiết bị

Mẫu Biên bản ghi nhận sự cố thiết bị


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN SỰ CỐ THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , sau khi nhận được thông báo về sự cố thiết bị xảy ra tại

Tôi:…………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………..Chức vụ:…………………..

Lập biên bản xác nhận sự cố thiết bị như sau:

  1. Tên trang thiết bị bị sự cố:……………………………..
  2. Thiết bị được đặt tại:………………………………………
  3. Họ tên người sử dụng:…………………………………………….
  4. Đại diện:………………………………..Chức vụ:………..
  5. Kết quả kiểm tra:……………………………………………
  6. Hướng khắc phục:………………………………………….
Xác nhận của người sử dụng

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận trưởng bộ phận/Phòng ban

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191