Văn bản Cam kết làm việc sau đào tạo

Cam kết làm việc sau đào tạo : văn bản được sử dụng trong trường hợp người lao động được Công ty , doanh nghiệp cử đi học ở nước ngoài trong 1 thời gian nhất định . Sau khi đi học về , doanh nghiệp , công ty sợ cá nhân đó sẽ chuyển sang công ty khác, chính vì vậy bản cam kết làm việc được lập ra như một sự ràng buộc về mặt pháp lý, mỗi cá nhân sau khi đi nghiên cứu, học tập về cần phải làm việc cho doanh nghiệp đó .

Mẫu văn bản Cam kết làm việc sau đào tạo


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢN CAM KẾT LÀM VIỆC SAU ĐÀO TẠO

Kính gửi : Ban lãnh đạo CÔNG TY …

Tên tôi là :

Chức vụ :

Bộ phận :

Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại …. thuộc….. trong thời gian ít nhất là ……. năm sau khi

được đơn vị cử tham gia khóa đào tạo…………

tại……..……từ ngày … tháng ….. năm …….. đến ngày …… tháng ….. năm ……..

Tôi cam kết sẽ tham gia và hoàn thành khóa học với nỗ lực nhằm đạt chất lượng cao, nghiêm túc chấp hành Nội quy và các Quy chế, quy định đối với Cán bộ nhân viên tham gia đào tạo bên ngoài do …………….. ban hành và không thực hiện bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến uy tín và tên tuổi của doanh nghiệp trong suốt thời gian tham gia khóa học.

Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định về đào tạo do ……….ban hành, cụ thể:

  1. Thực hiện bảng báo cáo thu hoạch sau khóa học và nộp về Giám đốc TT Đào đạo và Giám đốc đơn vị hiện đang công tác
  2. Nộp bản gốc về TT Đào tạo và bản copy có công chứng về Phòng NLHT của đơn vị đang công tác một trong các giấy tờ sau: chứng chỉ, giấy xác nhận, kết quả bài kiểm tra, phiếu nhận xét của giáo viên hoặc văn bản chứng nhận tham gia và đạt kết quả trong khóa học khác (nếu có)
  3. Nộp bản copy toàn bộ tài liệu khóa học về TT Đào tạo và về P.NLHT của đơn vị hiện đang công tác.
  4. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo lại cho các CBNV của ………..về chương trình đã được học theo phân công của Giám đốc đơn vị và theo kế hoạch đào tạo của TT Đào tạo.

Với các yêu cầu (1), (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết thúc khóa học & nhận được một trong các loại giấy chứng nhận nói trên. Nếu không thực hiện được các cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí và các khoản lương (phụ cấp nếu có) mà Trung tâm Đào tạo và Công ty đã tài trợ cho tôi tham gia khóa học.

Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo lưu 01 bản, người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau để thực hiện.

 

     …..ngày …. tháng …… năm……

GIÁM ĐỐC

    ……. ngày …. tháng …… năm ……….

 

Người thực hiện cam kết

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191