Văn bản Cam kết lợi nhuận

Cam kết lợi nhuận : văn bản được các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh sử dụng để cam kết phân chia lợi nhuận theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng

Mẫu Văn bản Cam kết lợi nhuận


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

… , ngày … tháng … năm …

BẢN CAM KẾT LỢI NHUẬN

(Theo HĐHTKD số …/….)

Hôm nay , ngày … tháng … năm … , chúng tôi gồm :

CÔNG TY ….. ( BÊN A )

Địa chỉ trụ sở chính :

Đại diện theo pháp luật :               Chức vụ :

Điện thoại :                                    Fax :

Giấy chứng nhận ĐKKD số……………..do…………cấp ngày….tháng…….năm……

Mã số thuế :

CÔNG TY ….. ( BÊN B )

Địa chỉ trụ sở chính :

Đại diện theo pháp luật :               Chức vụ :

Điện thoại :                                    Fax :

Giấy chứng nhận ĐKKD số……………..do…………cấp ngày….tháng…….năm……

Mã số thuế :

Trong quá trình hợp tác , các bên cam kết các điều sau đây :

  • Phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ % vốn góp của mỗi bên sau khi trừ đi các chi phí phải chi
  • Phân chia rủi ro theo tỷ lệ % vốn góp của mỗi bên sau khi trừ đi các chi phí phải chi
  • Thời điểm chia lợi nhuận là vào ngày … của mỗi tháng âm lịch .

Các bên cam kết thực hiện đúng thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh số …/…

Nếu vi phạm những điều cam kết trên , các bên sẽ chịu trách nhiệm theo quy định trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh .

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191