Văn bản Cam kết môi trường

Cam kết môi trường là văn bản pháp lý ràng buộc chủ nguồn thải với cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường nhằm cam kết bảo vệ môi trường , thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Mẫu văn bản Cam kết môi trường


CÔNG TY …..

 

Số : …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

 

BẢN CAM KẾT MÔI TRƯỜNG

(V/v bảo vệ môi trường của Dự án …. )

Kính gửi : – UBND …

                  – Sở Tài nguyên và môi trường …

I . THÔNG TIN CHUNG :

Chúng tôi là : CÔNG TY …. ; Chủ dự án : …

Địa chỉ trụ sở chính :

Đại diện theo pháp luật :               Chức vụ :

Điện thoại :               Fax :                Email :

Giấy chứng nhận ĐKKD số……………..do…………cấp ngày….tháng…….năm……

II. THÔNG TIN DỰ ÁN :

Sau đây , chúng tôi xin gửi đến ………. các thông tin liên quan đến dự án như sau :

  1. Địa điểm thực hiện dự án :
  2. Các tác động môi trường :
    • Các loại chất thải phát sinh :
  • Khí thải :
  • Nước thải :
  • Chất thải rắn :
  • Chất thải khác :

( Đối với mỗi loại chất thải phải nêu rõ nguồn phát sinh , tổng lượng phát sinh trên 1 đơn vị thời gian , thành phần chất thải , hàm lượng / nồng độ của từng thành phần )

  • Các tác động khác :

Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

III . BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC :

Nêu tóm tắt tất cả các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. Trong đó, cần chỉ rõ công nghệ, thiết bị và công trình xử lý chất thải, mức độ xử lý theo các thông số đặc trưng của chất thải so với tiêu chuẩn quy định và các biện pháp khác về bảo vệ môi trường kèm theo sơ đồ (bản vẽ) tổng mặt bằng của dự án với các hạng mục công trình chính, các công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình bảo vệ môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải (thể hiện rõ vị trí các điểm đấu nối hạ tầng cơ sở, kể cả các công trình xử lý và quản lý chất thải của dự án với hệ thống hạ tầng cơ sở, các đối tượng tự nhiên bên ngoài hàng rào khu vực dự án kèm theo chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành của các vị trí này).

IV . CAM KẾT :     

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

Nơi nhận :

–         Như trên ;

–         Lưu …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191