Công văn đề nghị của trường học

Công văn đề nghị của trường học: là biểu mẫu văn bản được trường học gửi tới cơ quan, tổ chức bao gồm đầy đủ thông tin về nơi nhận, nơi gửi, trích yếu nội dung công văn, nội dung công văn, …

Mẫu Công văn đề nghị của trường học


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

Số: …/…

V/v: …………..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CỦA TRƯỜNG …

Kính gửi: …..

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo Công văn …/…-… của … ký ngày … tháng … năm … về việc …;

Trường … kính đề nghị … thực hiện các nội dung sau:

Nơi nhận:–         …;

 

–         …;

–         Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191