Đơn đề nghị về vệ sinh khu vực

Đơn đề nghị về vệ sinh khu vực được sử dụng trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và người làm đơn có đề nghị tới các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả xảy ra.

Mẫu Đơn đề nghị về vệ sinh khu vực


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VỆ SINH KHU VỰC

Về việc vệ sinh khu vực

  • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014,
Kính gửi:– Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

– Công ty vệ sinh môi trường

Tên (tổ chức,người đại diện tổ chức,cá nhân,hộ gia đình): ……

Số CMND: …………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………….

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức): ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp:…………….

Địa chỉ: ………Số điện thoại: ………

Nội dung vụ việc:

…………………………………………………

Căn cứ các quy định sau của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014:

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ môi trường

1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

6. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường.”

Điều 80. Yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư

4. Bảo đảm yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường; lắp đặt và bố trí công trình vệ sinh nơi công cộng.”

Điều 139. Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường.”

Điều 143. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau:

….

g) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh;“.

Trên cơ sở pháp lý đã nêu trên, cùng với lý do chính đáng, tôi viết đơn này để đề nghị những vấn đề sau đây;

– Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thanh kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật xảy ra (nếu có);

– Yêu cầu (bên gây ra tình trạng mất vệ sinh) phải chấm dứt hành vi, thực hiện biện pháp dọn dẹp, khắc phục…..

– Yêu cầu Công ty vệ sinh môi trường nhanh chóng phối hợp thực hiện việc vệ sinh, ……..

Mong các quý cơ quan nhanh chóng sớm giải quyết những đề nghị trên của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191