Đơn xin cấp lại sổ hộ khẩu đã mất

Đơn xin cấp lại sổ hộ khẩu đã mất là đơn ghi nhận nhu cầu mong muốn được cấp lại mẫu sổ hộ khẩu cũ đã mất hoặc bị hư hỏng, rách nát không thể tiếp tục sử dụng…

Mẫu Đơn xin cấp lại sổ hộ khẩu đã mất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU ĐÃ MẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã…….

Căn cứ Luật cư trú 2006;

Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Ngày …/…/… Tôi có làm thủ tục đăng ký và được cấp sổ hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã…… Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng tôi đã sơ ý làm mất giờ không tìm lại được điều này gây khó khăn cho tôi và gia đình rất nhiều.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu. Theo đó, tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho gia đình tôi được cấp lại sổ khẩu theo quy định của pháp luật.

Tôi xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ liên quan sau:

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xét duyệt đơn, tạo điều kiện giải quyết vụ việc như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191