Đơn xin thành lập Hội Khuyến học

Hội khuyến học là tổ chức được lập ra trong phạm vi quy mô nhỏ như dòng họ, công ty, một nhóm người hoặc trong phạm vi quy mô lớn ở một địa phương, một vùng lãnh thổ được lập lên nhằm tổ chức các hoạt động khuyến học hoặc tặng thưởng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt…… nhằm khuyến khích hoạt động học tập.

Đơn xin thành lập Hội Khuyến học là văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi Hội khuyến học được thành lập, hoạt động theo quy mô lớn, hoạt động rộng rãi, không chỉ tập trung vào một nhóm cá nhân trong gia đình hoặc các gia đình với nhau mà mang tính xã hội hóa với nhiều tổ chức, Đoàn thể tham gia.

Mẫu Đơn xin thành lập Hội Khuyến học


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……………., ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/quận ……………

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quy chế chung quy định về Hội khuyến học huyện………;

Tên tôi là:………………………………………………..  Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Đại diện cho 100 cá nhân kinh doanh trong địa bàn huyện xin trình bày với quý cơ quan vấn đề sau:

Hiện nay, trong phạm vi huyện……………………. có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ đến tuổi đi học nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không được đi học, nhiều em học rất tốt nhưng vì điều kiện gia đình nên không tiếp tục học lên cao. Do đó, tôi cùng với 100 cá nhân kinh doanh có mong muốn thành lập Hội Khuyến học để đóng góp cũng như kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân tổ chức chung tay góp sức để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn để đi học.

Xét thấy, để làm được điều này, cần thành lập một Hội để kiên kết các trường học trong phạm vi huyện và các cá nhân, tổ chức trong huyện lại với nhau.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, theo đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét cho chúng tôi được thành lập hội khuyến học với mục đích, chức năng, nhiệm vụ nêu trên.

Tôi xin gửi kèm theo đơn một số giấy tờ dự thảo các thành viên ban đầu của Hội, dự thảo hoạt động, cơ cấu tổ chức của Hội, ……..

Kính mong cơ quan sớm xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191