Đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp vốn

Đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp vốn : Văn bản được tổ chức , cá nhân sử dụng yêu cầu tổ chức , cá nhân có thẩm quyền thực hiện cấp vốn nhanh chóng

Mẫu Đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp vốn


CÔNG TY …….Số : …/…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

ĐƠN YÊU CẦU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ

( V/v đẩy nhanh tiến độ cấp vốn )

Kính gửi : Công ty …

Căn cứ theo kế hoạch đầu tư và xây dựng số … ;

Căn cứ theo tiến độ thi công đã phê duyệt với Công ty …;

Căn cứ vào nhật ký thi công công trình ;    

Căn cứ vào biên bản ghi nhận thực tế thi công công trình ;

Hiện nay , đơn vị thi công Công ty … vẫn đang thi công đạt khối lượng theo tiến độ đã đề ra gửi tới chủ đầu tư và đơn vị giám sát đến ngày…/…/… . Tuy nhiên , đến ngày …/…/… công trình đang bị tạm dừng thi công do chưa có nguồn vốn để thực hiện . Để hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra , Công ty … gửi đến Công ty … văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp vốn để có thể hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch .

Kính đề nghị Công ty … xem xét và cấp vốn thi công trong thời giam sớm nhất .

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

–         …

–         Lưu …

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Đại diện đơn vị

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191