Giấy xác nhận thời gian công tác

Giấy xác nhận thời gian công tác: là biểu mẫu văn bản xác nhận thời gian cũng như thâm niên công tác, từ đó giúp cho những cá nhân thuộc doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi đúng với thời gian làm việc và cống hiến

Mẫu Giấy xác nhận thời gian công tác


TÊN ĐƠN VỊ …Số …/… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: …

Địa chỉ: …

Xác nhận Ông (Bà): …

Năm sinh: …

Đăng ký thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: …

Có thời gian công tác như sau:

  • Trong lực lượng vũ trang:

+ Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

+ Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

+ Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

  • Công tác dân sự :

+ Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

+ Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

+ Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là … năm … tháng

Thời gian công tác trong công tác dân sự là … năm … tháng

Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà) … làm thủ tục …………………

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191