Giấy xác nhận thử việc

Giấy xác nhận thử việc: là biểu mẫu văn bản được sử dụng để xác nhận về thời gian thử việc của 1 cá nhân làm việc tại cơ quan, đơn vị này

Mẫu Giấy xác nhận thử việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———— 

GIẤY XÁC NHẬN THỬ VIỆC

Kính gửi:

Tên tôi là:

Năm sinh:

Số CMND:                Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Xác nhận cho tôi đã thử việc tại:

Địa chỉ:

Bộ phận làm việc:

Nhiệm vụ được phân công:

Thời gian thử việc: từ …/…/… đến …/…/… ( là … tháng)

Chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

Tên người xác nhận:

Chức vụ:

Xác nhận những nội dung trên là chính xác

…, ngày … tháng … năm …

Người xác nhận

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm …Người làm đơn

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191