Mẫu công văn đề nghị thanh toán bảo hiểm

Mẫu công văn đề nghị thanh toán bảo hiểm


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … /CV….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BẢO HIỂM

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………….

Bộ phận:……………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị thanh toán:………………………………. VNĐ

(Bằng chữ:……………………………………………………………… )

Hình thức thanh toán:……………………………………………….

Thời hạn thanh toán:…………………………………………………

Kèm theo chứng từ gốc:

– Xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh;

– Hóa đơn thanh toán tiền viện phí;

………………………………………………………………………………….

 Xác nhận trưởng bộ phận/Phòng ban

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người đề nghị

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191