Nghiệm thu cơ điện

Mẫu Nghiệm thu cơ điện


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ ĐIỆN

Số:…………………

CÔNG TRÌNH:……………………………………………..

ĐỊA ĐIỂM:……………………………………………………

  1. Đối tượng nghiệm thu:…………………………
  2. Thành phần tham gia nghiệm thu
  • Trưởng Ban Kiểm nghiệm

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đại diện bên cung ứng

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đại diện bên sử dụng

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đánh giá bộ phận công trình, giao đoạn thi công đã thực hiện:
  • Kết quả kiểm tra
Số TTThiết bịĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu của HĐ/Đơn hàngKết quả kiểm tra
1Máy màiChiếc   
2Máy hànChiếc   

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………….

1. Quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng

– TCVN 3152:1979 quy định về dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn;

– TCVN 7996-1:2009 quy định về dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung;

– TCVN 7996-1-5:2009 quy định về dụng cụ điện cầm tay truyền bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa;

– TCVN 4055:2012 quy định về công trình xây dựng – tổ chức thi công;

– TCVN 4091:2012 quy định về nghiệm thu các công trình xây dựng.

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………….

3. Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu………………………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191