Phiếu kê khai thông tin học sinh

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …………., ngày……tháng……năm……

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường:…………………………………………. Lớp:………………..

1) Họ và tên học sinh:……………………………………………….

2) Giới tính:…………….. 3) Ngày sinh:……../……./……….

4) Nơi sinh:……………………………………………………………….

5) Quê quán:……………………………………………………………..

6) Dân tộc:………………………………………..7) Tôn giáo:………………… 8) Quốc tịch:………….

9) Hộ khẩu thường trú

  • Tỉnh/thành phố:……………………….. Quận/huyện:…………………………….
  • Phường/xã/thị trấn:………………… Phố/thôn…………. Tổ/xóm:……………

10) Nơi ở hiện nay

  • Tỉnh/thành phố:……………………………………. Quận/huyện:………………..
  • Phường/xã/thị trấn:……………….. Phố/thôn:……….. Tổ/xóm……………..

11) Học sinh khuyết tật:……………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Ông/Bà/Người đỡ đầu…..)

……………………………………

NGƯỜI KÊ KHAI

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số ĐT người kê khai:………………..

                      

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191