Phiếu kê khai thông tin sinh viên

Mẫu Phiếu kê khai thông tin sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG……………………….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN SINH VIÊN

1) Họ và tên:…………………………………. 2) Giới tính:…………….. 3) Ngày sinh:…./…../…

4) Nơi sinh:……………………………………………………………….

5) Số CMND:……………………………………..Ngày cấp:…………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………………………….

6) Dân tộc:………………………………………..7) Tôn giáo:………………… 8) Quốc tịch:………….

9) Quê quán:……………………………………………………………..

10) Địa chỉ thường trú:……………………………………………..

11) Số điện thoại liên hệ:………………………………………….

12) Nơi ở hiện nay:…………………………………………………..

13) Diện ưu tiên gia đình:…………………………………………

14) Kết quả xếp loại học tập năm học:……………………Xếp loại:………………..

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

                                      Người kê khai

 

                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191