Quyết định khen thưởng

Khen thưởng giúp tăng cường tính thi đua trong đơn vị, từ đó gia tăng giá trị lợi nhuận và tạo môi trường thăng tiến, phấn đấu cho từng cá nhân.

Sơ lược Quyết định khen thưởng

Quyết định khen thưởng được ban hành dựa trên các kết quả báo cáo, rà soát cuối quý, cuối năm của đơn vị, tổ chức, được sự thông qua của các phòng ban chuyên môn, tài chính, giám đốc. Quyết định có giá trị thi hành ngay lập tức và được áp dụng theo đợt.

Mẫu Quyết định khen thưởng

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY………..

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………………………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng NS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng khen thưởng

Khen thưởng cho khối tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ …:

………………………………………………………………………………….

Điều 2. Nội dung khen thưởng

Giấy khen của Công ty;

– Tiền thưởng: … VNĐ

Điều 3.  Điều khoản thi hành

Bộ phận Hành chính nhân sự, cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Lưu HCNS.

Tổng Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191