Quyết định tăng phụ cấp tiền ăn

Quyết định tăng thêm phụ cấp tiền ăn đối với người lao động tại một đơn vị nhất định, do xét thấy đây là nhu cầu cần thiết được hỗ trợ để đảm bảo đời sống cho công nhân/nhân viên.

Sơ lược Quyết định tăng phụ cấp tiền ăn

Chế độ phụ cấp là một trong những chế độ đãi ngộ của công ty dành cho người lao động. Trong các loại phụ cấp, có một loại điển hình đó là phụ cấp chi phí ăn uống đối với các bữa đặc biệt trong ngày nằm giữa những khoảng thời gian lao động. Ví dụ như bữa trưa, bữa đêm.

Mẫu Quyết định tăng phụ cấp tiền ăn

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY………..

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           ……., ngày……tháng……năm……

 QUYẾT ĐỊNH TĂNG PHỤ CẤP TIỀN ĂN

(V/v: Tăng phụ cấp tiền ăn cho đơn vị/tổ/phòng…)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Công ty ban hành Quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa để áp dung cho toàn thể người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại Công ty.

Điều 2. Tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động được quy định cụ thể như sau

– Số tiền trợ cấp cũ: … VNĐ/ngày

– Số tiền trợ cấp mới: … VNĐ/ngày

Người lao động đi làm ngày nào sẽ được tính phụ cấp tiền ăn này đó, phụ cấp tiền ăn không áp dụng với trường hợp người lao động không đi làm trên thực tế.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Bộ phận Hành chính nhân sự, cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……tháng……năm…… .

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu HCNS.

Tổng Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191