Tờ trình nâng lương trước hạn

Tờ trình nâng lương trước hạn là văn bản của cá nhân/ tổ chức/ đơn vị trực thuộc cá nhân tổ chức trình/ đề xuất lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho các cá nhân/ tập thể đáp ứng đủ điều kiện để được xét duyệt nâng lương trước hạn, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình nâng lương trước hạn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr- ….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN

Về việc nâng lương trước hạn

Kính gửi: -Ban Giám hiệu trường…………………….

-Hiệu trưởng trường……….

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010.

Căn cứ Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ Quyết định 1270/QĐ-BNV năm 2011 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Căn cứ Biên bản đánh giá xếp loại…. của Hội đồng trường…….

Phòng Hành chính kính trình Hiệu trưởng trường…. danh sách cán bộ đủ điều kiện để được nâng lương trước hạn sau đây:

  1. Ông/Bà:…………………………………… Sinh năm:………………………… Chức vụ:…………………. Thời gian công tác:………………………………………….. Các thành tích sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn: ……………………………………….
  2. Ông/Bà:…………………………………… Sinh năm:………………………… Chức vụ:…………………. Thời gian công tác:………………………………………….. Các thành tích sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:………………………………………..

……………..

Kính đề nghị Hiệu trưởng trường………….. cùng các vị lãnh đạo xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191