Tờ trình nâng lương vượt khung

Tờ trình nâng lương vượt khung là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các cơ quan/ tổ chức trình/ đề xuất lên cấp trên để yêu cầu xem xét, quyết định phê duyệt những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện nâng lương vượt khung theo quy định, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình nâng lương vượt khung

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

Về việc nâng lương vượt khung 

Kính gửi: -(Tên cơ quan/ tổ chức)

-(Tên người có thẩm quyền giải quyết)

-Căn cứ Quyết định………………………..

-Căn cứ Biên bản họp hội đồng……………..

-Căn cứ tình hình thực tế……………………..

Xét thấy việc nâng lương vượt khung cho các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được nâng lương vượt khung (có danh sách kèm theo) là cần thiết.

………………………………. (Ghi rõ tên đơn vị đề xuất) kính trình………………………… (Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) danh sách những cá nhân sau đây được nâng lương vượt khung:

STTHỌ TÊNTHỜI GIAN CÔNG TÁCCHỨC VỤLÝ DO ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG
1    
2    
    

Kính đề nghị …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191