Tờ trình xin khen thưởng

Tờ trình xin khen thưởng là văn bản của cá nhân hoặc người đứng đầu của tổ chức trình lên cấp trên trực tiếp của mình xin khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc hoặc các thành tích xuất sắc khác….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin khen thưởng

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

TỜ TRÌNH XIN KHEN THƯỞNG

Vv: Xin khen thưởng đối với giảng viên, sinh viên trong nhà trường

Kính gửi: …………………………………..

(có thể là Phòng Tài vụ Sở giáo dục và đào tạo…)

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGD&ĐT ngày ….tháng….năm… của Bộ giáo dục và đào tạo …………… về việc xét thi đua, khen thưởng đối với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Căn cứ quyết định số …../QĐ-HT ngày…..tháng…..năm……. của Hiệu trưởng Trường …………………..về việc xét thu đua, khen thưởng đối sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong nhà trường

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ……………….

Hưởng ứng phong trào thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy năm học ……..-……….

Trường ……………………… kính trình đến …………………..xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện việc khen thưởng đối với sinh viên cụ thể như sau:

SỐ LƯỢNGDANH HIỆUSỐ TIỀNTỔNG
15

 

17

Sinh viên giỏi

 

Sinh viên khá

3.500.000

 

2.500.000

52.500.000

 

42.500.000

Tổng: 95.000.000 (Chín mươi lăm triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của …………………………..

HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191