Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu

Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu là văn bản của cá nhân (người đứng đầu cơ quan, tổ chức) trình xin cấp trên trực tiếp (người có quyền ra quyết định nghỉ hưu) trình xin việc ra quyết định nghỉ hưu với người có đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

TỜ TRÌNH XIN RA QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU

Vv: Xin ra quyết định nghỉ hưu

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ thông báo số …/TB – … của ………….. ngày ….tháng….năm….. về việc nghỉ hưu đối với giáo viên trường………………..

Căn cứ vào thời gian nghỉ hưu của ông/bà……….., hiện đang là giáo viên trường ………………, nay ban giám hiệu nhà trường kính trình quý cơ quan xin ra quyết định nghỉ hưu đối với ông/bà…………….. theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian nghỉ hưu từ ngày…/…/… .

Nhà trường xin sơ lược lý lịch và quá trình công tác của ông/bà………….

Họ và tên: …………………

Sinh ngày: ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Nơi ở hiện tại: …………………….

Thời gian đóng BHXH: …………………..

Ngạch lương …………… mã ngạch……………..bậc:…………………

Nhà trường rất mong sự xem xét chấp thuận của …………………………..

Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191