Giao dịch chứng khoán

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Giao dịch chứng khoán


Luật sư Tư vấn Luật Chứng khoán – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 14 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Giao dịch chứng khoán 

  • Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).
  • Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3./ Luật sư tư vấn

Thị trường chứng khoán– một thị trường đầy biến động và rủi ro nhưng lại là một nguồn mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng. Giao dịch chứng khoán là con đường mà mọi người chơi chứng khoán đều phải đi qua để tìm kiếm lợi nhuận, tuy nhiên, giao dịch chứng khoán lại không như các giao dịch mua bán các tài sản thông thường khác có thể thực hiện chỉ với nhu cầu của hai bên mua bán sau khi thỏa thuận xong, giao dịch chứng khoán chỉ có thể thực hiện tại những nơi nhất định, bởi những chủ thể nhất định.

Theo quy định của Luật Chứng khoán thì giao dịch chứng khoán chỉ có thể thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

-Về giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Chứng khoán:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 203/2015/TT-BTC thì Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết theo phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch (bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian, và phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán. Theo đó, chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán không được giao dịch bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán, trừ trường hợp quy định tại Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

-Về giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán:

Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết theo phương thức thoả thuận và các phương thức giao dịch khác quy định tại Quy chế giao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giao dịch tại công ty chứng khoán là thành viên giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

-Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 41 Luật Chứng khoán thì Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch loại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, giao dịch chứng khoán tại Luật Chứng khoán được quy định như trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Giao dịch chứng khoán, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191