Người của công ty môi giới có được làm chứng trong hợp đồng mua bán đất đai

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Người của công ty môi giới có được làm chứng trong hợp đồng mua bán đất đai


Luật sư Tư vấn Luật kinh doanh bất động sản – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 13 tháng 07 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Người làm chứng hợp đồng mua bán đất đai

  • Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
  • Luật công chứng 2014

3./ Luật sư tư vấn

Hợp đồng mua bán đất đai là một dạng của hợp đồng kinh doanh bất động sản, là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu đất cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014, hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì phải công chứng hoặc chứng thực.

Đồng thời căn cứ Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014 quy định:

“2. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định.”

Do đó, bên bán và bên mua có thể thỏa thuận về việc công chứng hợp đồng mua bán đất đai. Đồng thời có thể chỉ định người làm chứng về việc thực hiện hợp đồng này. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác thì việc công chứng bắt buộc phải có người làm chứng.

Người làm chứng phải là:

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

Tuy nhiên, theo Khoản 3 Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản 2014 về nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

“3. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Như vậy, người của công ty môi giới không được phép làm người làm chứng trong hợp đồng mua bán đất đai giữa bên bán và bên mua do có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do đó, hai bên có thể thỏa thuận chỉ định ra một người khác đầy đủ các điều kiện nêu trên để làm người làm chứng.

Với những tư vấn về câu hỏi  Người của công ty môi giới có được làm chứng trong hợp đồng mua bán đất đai, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191