Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán


Luật sư Tư vấn Luật Chứng khoán – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 13 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010)

3./ Luật sư tư vấn

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán được Điều 42 Luật chứng khoán quy định như sau:

Khoản 1 Điều 42 Luật Chứng khoán quy định:

1.Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này”.

Theo đó, là một tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì Trung tâm lưu ký chứng khoán phải có cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban Kiểm soát.

Các vấn đề về thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức cũng như hình thức sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Là một tổ chức được thành lập để “lưu ký chứng khoán”, Trung tâm lưu ký chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Bên cạnh đó, Trung tâm lưu ký chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng của mình.

Ngoài ra, để đảm bảo Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện đúng và đầy đủ chức năng của mình,góp phần xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, pháp luật Việt Nam quy định Trung tâm lưu ký chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán được Luật chứng khoán quy định như đã trình bày ở trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191